Sympathos

Mijn belangrijkste doelgroepen zijn drieledig.

  • Bedrijven, instanties, start ups en scale ups en andere organisaties die zich bezighouden met maatschappelijk relevante initiatieven, zoals op het gebied van natuurbescherming, natuurherstel en duurzaamheid.
  • Professionele toeleverende partijen in de pensioen- en verzekeringssector zoals administratieve uitvoerders, fiduciair managers, asset managers, verzekeraars, custodians, softwareleveranciers; eigenlijk alle commerciĆ«le partijen die professionele diensten aanbieden aan pensioenfondsen. Waar mogelijk en nodig werk ik samen met samenwerkingspartner Arbor Consulting.
  • Pensioenfondsen. Hierbij kan ik op sommige vraagstukken zelf iets betekenen. Bij andere vraagstukken kan samenwerkingspartner Sprenkels & Verschuren (zie /samenwerking) dat beter.

Maar eigenlijk kan iedereen met een interessant en maatschappelijk relevant idee of propositie mij bellen of mailen voor een goed (en gratis) gesprek!