Sympathos

De diensten die ik vanuit Sympathos aanbied, zijn advisering, coaching en interim- en project management. Bedrijven, instanties, andere organisaties en start ups die zich bezighouden met maatschappelijk relevante initiatieven kunnen mij bij terecht voor een klankbord. Of om een spiegel voorgehouden te krijgen. Bijvoorbeeld voor een maatschappelijke en bedrijfseconomische review op (investerings)plannen. Of voor project management waarbij hersens en/of handjes geleverd worden. Maar ook voor advies om subsidie of sponsorgeld op te halen, of om de eigen organisatie te professionaliseren. En wellicht ook voor een kapitaalsinvestering vanuit Sympathos.

Professionele partijen in de pensioen- en verzekeringssector kunnen eveneens bij mij terecht voor soortgelijke vraagstukken, maar dan vaak met een meer zakelijke inslag. Niet het sponsorgeld, maar het marktaandeel of de omzet of de klanttevredenheid is dan belangrijk. Samen met samenwerkingspartner Arbor Consulting (zie /samenwerking) heb ik bijvoorbeeld een concept ontwikkeld om de commerciƫle functie van pensioenuitvoerders en verzekeraars te versterken door middel van het:

  • in kaart brengen van klanten-info en karakteristieken; van klanten zoals werkgevers, deelnemers of polishouders;
  • benchmarken van het te verkopen product, dienst of propositie;
  • oefenen van pitches en verkooppresentaties en uitvoeren van rollenspellen voor diegenen die aan sales en marketing doen.

Eveneens samen met Arbor Consulting kan ik helpen om de non-financiƫle risicomanagement functie te versterken, door middel van het:

  • geven van feedback op bestaande crisisplannen;
  • bedenken en oefenen van crisissituaties, al dan niet met rollenspelen;
  • testen van uitwijk- en back up plannen, waar nodig met betrokkenheid van uitbestedingspartners.

Interim management is eveneens mogelijk. Pensioenfondsen kunnen terecht voor opdrachten op het gebied van gaming en coaching. NB: Advies op het gebied van legal, actuariaat, vermogensbeheer en financieel risicomanagement geef ik niet. Samenwerkingspartner Sprenkels & Verschuren (zie /samenwerking) kan dat beter.